Viktig informasjon !!

               (Se også under "Info HTB")

         

     VED UTLEIE / SALG AV BÅTPLASSER

   Husk å sjekke  <Venteliste kjøpe/leie båtplass> under

   fanen <Info HTB> som er oppdatert for sommeren 2018. 

   Husk også: Gi beskjed på mail eller send inn skjema ved

   utleie/salg.

   Det er veldig viktig at foreningen vet hvem som ligger på de

   aktuelle plassene i tilfelle havari ol.

   Vi trenger fullt navn, mail, tlf og båttype + evt reg nr.

   Alle båter skal ha strekkavlastning på alle fortøynings tau.

                       INFO OM KALENDEREN !

    Man kan skrolle nedover ved å klikke på kalenderen

    og bruke musehjulet, eller klikk på ønsket event for

    å få opp hele texten.

                               DUGNADER 2019.

  - Les referat årsmøte 2017, der er noen viktige

    endringer ang oppmøte og "betaling"

  - Dugnader er kun for medlemmer.

  - Info om dugnader for 2019 kommer senere.

  - Dugnad 1:  15.05.19  (Beiset brygge, malt sjøbod)

  - Dugnad 2: 

                                                                                 

       Viktig for alle medlemmer og leietakere.

  -  Les gjennom vedtektene for båtforeningen.

  -  Sørge for å informere styre ved endringer av

     adr, tlf nr, mail, utleie, salg, ol.

  -  Faktura sendes på mail. (Viktig at denne er

     oppdatert)

  -  Dugnader/årsmøte og annen viktig info sendes

     på mail, og publiseres på hjemmesiden.